fredag den 20. maj 2011

En plan er tangentplan til en kugle netop når den vinkelrette afstand fra centrum til plan er lig radius. Når der er givet et punkt Q(x1,y1,z3) og en plan med α ligningen ax + by + cz + d = 0, kan afstanden fra Q til α bestemmes ved hjælp af formlen dist(Q,α)
Læser matematik og regner opgavesæt.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar